Thượng Đế Giảng Chân Lý

Tác giả : Đạo Cao Đài
 • Định dạng : Sách nói / Sách PDF
 • Lượt xem : 122
 • Kích thước : 2.97 MB
 • Số trang : 600
 • Đọc trên điện thoại :
 • Đọc Thượng Đế Giảng Chân Lý trên điện thoại

Chân lý là điều mà chúng ta hằng đi tìm trong cuộc đời, nhưng mấy ai tìm thấy trong kiếp đời ngắn ngủi vô thường này, cơ duyên rất lớn cho quý vị được nghe và cảm nhận những lời giảng vàng ngọc này. Không nói về đạo Phật, không nói về đạo Thiên chúa …, mà là Chân lý bao trùm dẫn chúng ta tới trí tuệ, hiểu biết. Thật mới mẻ, tuyệt vời bởi chân lý nhiệm mầu của càn khôn vũ trụ vượt ra ngoài sự hiểu biết của con người. Đúng hay sai do quý vị tự cảm nhận, tự lĩnh ngộ.

Kính mời quí vị đọc cuốn sách in lời giảng của Đức Kim Thân CHA TRỜI mang xác thân tại thế cũng là

Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Đạo Cao Đài":

 1. Kinh Sám Hối
 2. Thượng Đế Giảng Chân Lý
 3. Phật Mẫu - Diêu Trì Kim Mẫu
 4. Tìm Hiểu Về Thiên Tai Và Thiên Cơ
 5. Đại Giác Thánh Kinh
 6. Vì Sao Thờ Chữ Khí
 7. Luyện Tinh - Khí - Thần
 8. Chiết Tự Chữ Hán
 9. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
 10. Bước Đầu Học Đạo
 11. Góp Nhặt Chuyện Đạo
 12. Thất Chân Nhân Quả
 13. Giáo Lý Đạo Cao Đài Cơ Bản
 14. Triết Lý Đại Đồng

Bộ sách THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHÂN LÝ