Jesus Và Những Người Essense

Tác giả : Dolores Cannon
 • Định dạng : Sách nói
 • Lượt xem : 107
 • Đọc trên điện thoại :
 • Đọc Jesus Và Những Người Essense trên điện thoại

Mục lục sách nói

00:00:00 
Lời Tựa
00:01:51 
Chương 1: Khởi Nguồn
00:18:29 
Chương 2: Chủ Thể
00:29:59 
Chương 3.1 - Gặp Gỡ Suddi
00:37:41 
Chương 3.2 - Gặp Gỡ Suddi
00:50:10 
Chương 4 - Những Người Essene Là Ai?
00:59:16 
Chương 5.1 - Mô Tả Về Qumran
01:07:42 
Chương 5.2 - Mô Tả Về Qumran
01:24:01 
Chương 5.3 - Mô Tả Về Qumran
01:38:41 
Chương 6.1 - Chính Quyền Của Cộng Đồng Qumran
01:56:48 
Chương 6.2 - Chính Quyền Của Cộng Đồng Qumran
02:14:20 
Chương 7.1 - Thư Viện Bí Ẩn
02:28:27 
Chương 7.2 - Thư Viện Bí Ẩn
02:38:43 
Chương 8 - Mười Hai Điều Răn
02:49:00 
Chương 9 - Thiền Định Và Các Luân Xa
03:05:57 
Chương 10 - Chuyến Đi Đầu Tiên Của Suddi Ra Bên Ngoài
03:24:36 
Chương 11 - Chị Của Suddi, Sarah
03:33:05 
Chương 12 - Chuyến Đi Bethesda
03:49:08 
Chương 13.1 - Truy Vấn
04:06:56 
Chương 13.2 - Truy Vấn
04:23:33 
Chương 14.1 - Cuộn Sách Và Những Mẩu Chuyện Kinh Thánh
04:38:41 
Chương 14.2 - Cuộn Sách Và Những Mẩu Chuyện Kinh Thánh
04:51:36 
Chương 14.3 - Cuộn Sách Và Những Mẩu Chuyện Kinh Thánh
04:58:11 
Chương 15.1 : Moses Và Ezekiel
05:09:58 
Chương 15.2 : Moses Và Ezekiel
05:24:33 
Chương 16.1 - Sáng Tạo, Thảm Họa Và Người Kaloo
05:39:08 
Chương 16.2 - Sáng Tạo, Thảm Họa Và Người Kaloo
05:53:43 
Chương 17 - Lời Tiên Tri
06:01:51 
Chương 18 - Ngôi Sao Bethlehem
06:12:57 
Chương 19.1 - Nhà Thông Thái Và Đứa Bé
06:25:19 
Chương 19.2 - Nhà Thông Thái Và Đứa Bé
06:33:01 
Chương 20 - Jesus Và John: Hai Học Viên Ở Qumran
06:42:27 
Chương 21 - Jesus Và John: Hoàn Thành Việc Học
06:50:52 
Chương 22 - Chuyến Đi Của Jesus, Và Mary
07:01:30 
Chương 23.1 Sứ Vụ Của Chúa Jesus Bắt Đầu
07:14:06 
Chương 23.2 Sứ Vụ Của Chúa Jesus Bắt Đầu
07:21:10 
Chương 24.1 - Chuẩn Bị Cho Sự Đóng Đinh
07:37:44 
Chương 24.2 - Chuẩn Bị Cho Sự Đóng Đinh
07:51:43 
Chương 25.1 - Đóng Đinh Và Sự Phục Sinh
08:10:10 
Chương 25.2 - Đóng Đinh Và Sự Phục Sinh
08:26:20 
Chương 26 - Ý Nghĩa Của Việc Đóng Đinh Và Phục Sinh

Tôi là ai mà nghĩ rằng tôi dám viết một cuốn sách sẽ làm đảo lộn hoặc ít nhất là làm lung lay nền tảng niềm tin của nhiều người, cả người Do Thái và Kitô giáo? Tôi tôn trọng đức tin. Con người phải tin vào điều gì đó, ngay cả khi anh ta tin rằng không có gì.

Đây là câu chuyện về những người đã cống hiến cả cuộc đời mình để bảo vệ và bảo tồn tri thức. Tôi có thể liên tưởng đến điều đó. Đối với tôi, sự hủy diệt kiến thức là một điều rất khủng khiếp. Những người này dường như đã truyền ngọn đuốc cách ngôn cho tôi thông qua sự vĩnh cửu của không gian và thời gian. Thông tin này được trao cho tôi không phải để nằm phủ bụi trên kệ. Nó cần được trao truyền một lần nữa cho những người khao khát tri thức. Nó như thể người Essenes đang nói những lời thì thầm vào tai tôi vậy. “Viết”, họ nói với tôi, “tri thức này đã bị che giấu quá lâu. Viết, đừng để kiến thức bị thất lạc một lần nữa”. Vì vậy, tôi cảm thấy mình phải bỏ qua những gì tôi đã được học. Nếu điều này làm một số người khó chịu, tôi hy vọng người ta hiểu rằng tôi không cố ý làm như vậy. Khiến vài người suy ngẫm, đó là ý định của tôi.

Tôi không thể tuyên bố rằng những gì tôi đã trình bày trong cuốn sách này là sự thật tuyệt đối, đây là điều không thể tranh cãi. Tôi không biết, và tôi nghi ngờ nghiêm túc liệu có ai còn sống có câu trả lời hay không. Nhưng có lẽ, lần đầu tiên, thoát khỏi khuôn mẫu đã giam hãm bạn từ thời thơ ấu. Mở rộng cửa sổ tâm trí của bạn, cho phép sự tò mò và truy cầu tri thức bước vào như một làn gió mùa xuân tươi mới và quét sạch mạng nhện của sự tự mãn. Dám nghĩ đến điều không tưởng. Dám đặt câu hỏi về những điều không thể nghi ngờ. Dám xem xét các khái niệm khác nhau về sự sống và cái chết. Và Linh hồn của bạn, Bản thể vĩnh cửu của bạn, sẽ được trọn vẹn muôn phần hơn.

Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Dolores Cannon":

 1. Ba Làn Sóng Tình Nguyện Viên Và Trái Đất Mới
 2. Con Người Đa Chiều
 3. Vũ Trụ Đa Chiều
 4. Vũ Trụ Xoắn - Quyển 2
 5. Vũ Trụ Xoắn - Quyển 3
 6. Những Người Trông Nom Trái Đất
 7. Những Người Giám Hộ
 8. Từ Sau Khi Chết Đến Tái Sinh
 9. Vũ Trụ Xoắn - Quyển 1
 10. Vũ Trụ Xoắn - Quyển 4
 11. Vũ Trụ Xoắn - Quyển 5
 12. Cuộc Trò Chuyện Với Nostradamus - Quyển 1
 13. Họ Đã Dạo Bước Cùng Chúa Jesus
 14. Cuộc Trò Chuyện Với Nostradamus - Quyển 2
 15. Cuộc Trò Chuyện Với Nostradamus - Quyển 3
 16. Di Sản Từ Các Vì Sao
 17. Một Linh Hồn Nhớ Về Hiroshima
 18. Năm Cuộc Đời Được Ghi Nhớ
 19. Tìm Kiếm Tri Thức Thiêng Liêng Còn Ẩn Giấu
 20. Jesus Và Những Người Essense