Nếp Cũ - Tín Ngưỡng Việt Nam Quyển Hạ

Tác giả : Toan Ánh
 • Định dạng : Sách PDF
 • Lượt xem : 153
 • Kích thước : 1.56 MB
 • Số trang : 398
 • Đọc trên điện thoại :
 • Đọc Nếp Cũ - Tín Ngưỡng Việt Nam Quyển Hạ trên điện thoại

Bộ sách Nếp cũ - Con người Việt Nam; Tín ngưỡng Việt Nam; Làng xóm Việt Nam; Hội hè đình đám của tác giả Toan Ánh giúp bạn đọc có thêm những hiểu biết cần thiết về cội nguồn của dân tộc, về những phong tục, tập quán, lễ nghĩa phong hóa xưa nay của ông cha ta. Với công phu sưu tầm, cách viết nhuần nhị, trôi chảy, tự nhiên, tác giả đã trình bày rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, dễ nhớ về các phong tục, tập quán, lễ nghi, hội hè, đình đám của con người Việt Nam thuở trước qua 4.000 năm lịch sử.

Qua đó, chúng ta có dịp ôn lại lai lịch và sự tiến hóa của tổ tiên, ông bà ta trên con đường dựng nước và giữ nước, khởi nguồn từ cá nhân từng con người riêng biệt lúc sinh đến khi vào mộ, từ cuộc sống mỗi gia đình đến tộc họ, mới mở rộng đến làng xóm, và xa hơn là huyện, tỉnh, rồi cả nước, quốc gia. Tất nhiên ta ôn lại điều hay, học lẽ phải, gạn lọc cái dở, những tệ tục dị mê tín, dị đoan, hủ lậu... đã tạo thói vị kỷ, xấu xa của con người nhằm vươn tới chân thiện mỹ, ứng xử linh hoạt, nhân hòa, khoan dung của con người Việt Nam hiện đại.

Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Toan Ánh":

 1. Nếp Cũ - Tín Ngưỡng Việt Nam Quyển Hạ
 2. Nếp Cũ - Tín Ngưỡng Việt Nam Quyển Thượng
 3. Nếp Cũ - Lễ Tết, Hội, Hè
 4. Múa Thiết Lĩnh... Ném Bút Chì...
 5. Nếp Cũ, Hội Hè Đình Đám
 6. Nếp Xưa
 7. Phong Tục Việt Nam
 8. Nếp Cũ - Làng Xóm Việt Nam
 9. Nếp Cũ - Tiết Tháo Một Thời
 10. Nho Sĩ Đô Vật
 11. Nếp Cũ - Bó Hoa Bắc Việt