Thiền - Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng

Tác giả : Osho
 • Định dạng : Sách nói / Sách PDF
 • Lượt xem : 53
 • Kích thước : 2.82 MB
 • Số trang : 433
 • Đọc trên điện thoại :
 • Đọc Thiền - Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng trên điện thoại

Mục lục

Giới thiệu..vii

Cách dùng cuốn sách này.xiii

Về thiề n...1

Thiền là gì?..3

Việc nở hoa của thiền..11

Khoa học về thiền...23

Phương pháp và thiề n...25

Gợi ý cho người mới bắt đầu..37

Hướng dẫn tới tự do..49

Các cách thi ề n...67

Hai phương pháp th ức tỉnh m ạnh m ẽ..69

Thi ền động: thanh tâm và m ở h ội...70

Thi ền Kundalini.84

Trị li ệu thi ền Osho.87

Thi ền hoa h ồng huy ền bí Osho..88

Thi ền Vô trí.97

Tái sinh..101

Nh ảy múa nh ư m ột cách thi ề n..105

Thi ền Nataraj..106

Thi ền quay tít..108

M ọi th ứ đều có th ể là cách thi ề n.110

Ch ạy, đi và b ơi.. 111

Thi ền cười.. 114

Thi ền hút thu ố c. 117

Th ở - cây c ầu t ới thi ề n... 121

Vipassana... 123

Quan sát l ỗ h ổng trong h ơi th ở.. 129

Quan sát l ỗ h ổng trong bãi ch ợ.. 132

Làm ch ủ gi ấc m ơ.. 134

T ống kh ứ m ọi th ứ. 137

C ởi m ở trái tim... 138

T ừ đầu đến tim.. 139

Thi ền c ầu nguy ệ n. 144

Trái tim c ủa an bình. 146

Định tâm trái tim... 154

Thi ền tim c ủa Atisha... 157

Định tâm bên trong... 163

Abdullah... 165

Tìm ng ọn ngu ồn th ự c. 167

Trung tâm c ơn xoáy l ố c. 170

C ảm th ấy ‘tôi đây’. 180

Tôi là ai?.. 183

T ới chính trung tâm c ủa con người.. 185

Nhìn vào trong... 189

Th ấy bên trong.. 192

Nhìn nh ư m ột t ổng th ể... 196

Vòng tròn bên trong. 199

|

|

11/10/97 -2 iii 28/03/2010 - 2 iv

Thiền về ánh sáng.203

Thiền ánh sáng vàng...205

Trung tâm ánh sáng.208

Thấy sự hiện diện ê te.212

Sự hiện diện trong mờ...215

Thiền về bóng tối...219

Bóng tối bên trong.221

Mang bóng tối bên trong.227

Chuyển năng lượng lên..231

Đi lên của năng lượng sống 1..233

Đi lên của năng lượng sống 2..245

Lắng nghe âm thanh vô âm...249

Thiền Nadabrahma..251

Aum...253

Devavani..257

Nhạc như cách thiền...260

Trung tâm của âm thanh...263

Bắt đầu và kết thúc của âm thanh..269

Tìm thấy không gian bên trong.271

Đi vào bầu trời trong trẻo...273

Bao hàm mọi thứ..278

Thiền trên máy bay..281

Cảm thấy thiếu mọi thứ..282

Cây tre hổng...286

Đi vào trong cái chết.289

Đi vào trong cái chết...291

Quan sát bằng con mắt thứ ba... 301

Thiền Gourishankar. 303

Thiền Mandala.. 305

Tìm thấy nhân chứng.. 307

Chạm như vật nhẹ... 311

Nhìn chỏm mũi.. 315

Chỉ ngồi. 325

Ngồi thiền. 327

Cái cười của thiền... 330

Dâng lên trong tình: Bạn tình trong thiền. 337

Vòng tròn tình yêu... 345

Run rẩy trong dục. 349

Vòng tròn tình đơn độc.. 352

Chướng ngại cho thiền... 357

Hai khó khăn.. 359

Phương pháp sai.. 379

Thủ đoạn của tâm trí... 387

Thiền là thẻ tín dụng của bạn.. 393

Câu hỏi với thầy. 395

Chỉ nhân chứng mới có thể nhảy múa. 397

Ngỗng chưa bao giờ ở trong!.. 404

Người quan sát trên núi. 411

Cha bỏ xe đạp ở đâu?... 416

Chỉ quay 180º... 423

Mọi con đường đều hội nhập trên núi.. 427

Mở hội tâm thức... 431

|

|

11/10/97 -2 v 28/03/2010 - 3 vi

Hài hoà với cái không chắc chắn...440

Đếm khoảnh khắc nhận biết.446

Làm mọi thứ thật đơn giản hết sức...454

Chứng kiến tựa như gieo hạt...460

Chứng kiến là đủ...469

Về Osho...473

Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Osho":

 1. Cân Bằng Thân Tâm
 2. Cuộc Sống Tình Yêu Tiếng Cười
 3. Đạo Ba Kho Báu - Tập 1
 4. Đạo Ba Kho Báu - Tập 2
 5. Đạo Ba Kho Báu - Tập 3
 6. Đạo Ba Kho Báu - Tập 4
 7. Dũng Cảm - Vui Sống Hiểm Nguy
 8. Không Nước Không Trăng
 9. Kinh Kim Cương
 10. Kinh Nghiệm Mật Tông
 11. Con Đường Mây Trắng
 12. Nhận Biết - Chìa Khóa Sống Trong Cân Bằng
 13. Sách Về Cái Không
 14. Sáng Tạo - Khơi Nguồn Sức Mạnh Bên Trong
 15. Thân Thiết - Tin Cậy Bản Thân Mình Và Người Khác
 16. Thiền - Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng
 17. Tình Yêu - Tự Do - Một Mình
 18. Trưởng Thành - Trách Nhiệm Là Chính Mình
 19. Từ Bi - Việc Nở Hoa Tối Thượng Của Tình Yêu
 20. Tủ Thuốc Cho Linh Hồn
 21. Từ Thuốc Tới Thiền
 22. Vui Vẻ - Hạnh Phúc Tới Từ Bên Trong
 23. Cuộc Hành Hương Nội Tại
 24. Hạnh Phúc Tại Tâm
 25. 10 Mẩu Chuyện Thiền
 26. Đạo - Con Đường Không Lối
 27. Đạo: Đường Vô Lộ - Tập 1
 28. Đạo: Đường Vô Lộ - Tập 2
 29. Nhạc Cổ Trong Rặng Thông
 30. Thuyền Rỗng
 31. Thân Mật - Cội Nguồn Của Hạnh Phúc
 32. Zorba Phật
 33. Chiều Bên Kia Cái Biết
 34. Yêu - Osho
 35. Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn
 36. Bát Nhã Tâm Kinh Osho
 37. Trò Chuyện Với Vĩ Nhân
 38. Bí Mật Của Những Bí Mật - Tập 1: Bài Nói Về Bí Mật Của Hoa Vàng
 39. Bí Mật Của Những Bí Mật - Tập 2: Bài Nói Về Bí Mật Của Hoa Vàng
 40. Hoa Sen Trắng
 41. Trực Giác Siêu Linh
 42. Kinh Nghiệm Tantra
 43. Thực Tại - Kẻ Tội Đồ Vĩ Đại Nhất
 44. Vedanta - 7 Bước Tới Samadhi
 45. Kỷ Luật Của Siêu Việt - Tập 1
 46. Kỷ Luật Của Siêu Việt - Tập 2
 47. Kỷ Luật Của Siêu Việt - Tập 3
 48. Kỷ Luật Của Siêu Việt - Tập 4
 49. Bước Trong Thiền, Ngồi Trong Thiền