Miền Tây Kỳ Truyện

Tác giả : Dash Tuấn
  • Định dạng : Radio
  • Lượt xem : 68
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Miền Tây Kỳ Truyện trên điện thoại

Miền Tây Kỳ Truyện tiếp nối những câu chuyện ma lấy bối cảnh miền Tây sông nước của Dash Tuấn, mọi người có thể nghe lại các tác phẩm trước như sau:

◼ Ác Linh Thầm Lặng

◼ Lòng Dạ

◼ Mẹ về gọi mộng