Lỗ Ban Sát Thước

Tác giả : Lâm Gia Thái Bảo
  • Định dạng : Radio
  • Lượt xem : 84
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Lỗ Ban Sát Thước trên điện thoại

Mục lục sách nói

00:00:00 
Lỗ Ban Sát Thước - Tập 1
01:07:48 
Lỗ Ban Sát Thước - Tập 2
02:07:55 
Lỗ Ban Sát Thước - Tập 3
03:06:53 
Lỗ Ban Sát Thước - Tập 4
04:06:54 
Lỗ Ban Sát Thước - Tập 5
05:12:47 
Lỗ Ban Sát Thước - Tập 6
06:03:02 
Lỗ Ban Sát Thước - Tập 7
07:00:20 
Lỗ Ban Sát Thước - Tập 8
08:01:31 
Lỗ Ban Sát Thước - Tập 9
09:01:21 
Lỗ Ban Sát Thước - Tập 10
09:58:28 
Lỗ Ban Sát Thước - Tập 11
10:57:34 
Lỗ Ban Sát Thước - Tập 12 Hết Thiên 1
12:03:38 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 1/18
13:25:00 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 2/18
14:44:46 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 3/18
16:02:38 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 4/18
17:11:42 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 5/18
18:28:12 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 6/18
19:44:21 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 7/18
21:01:38 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 8/18
22:28:40 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 9/18
23:35:04 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 10/18
24:51:44 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 11/18
25:59:23 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 12/18
27:16:56 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 13/18
28:29:10 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 14/18
29:40:00 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 15/18
30:57:39 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 16/18
32:15:57 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 17/18
33:44:05 
Lỗ Ban Sát Thước 2 - Tập 18 Kết

Mời quý thính giả cùng đón nghe truyện ma tâm linh dài kỳ Lỗ Ban Sát Thước của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Qua phần kể chuyện MC Nguyễn Huy mời quý vị chúng ta cùng đón nghe