Mẹ

Tác giả : Trần Thu Huyền
  • Định dạng : Radio
  • Lượt xem : 60
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Mẹ trên điện thoại

Mục lục sách nói

00:00:00 
Truyện Ma : Mẹ - Mẹ Dù Có Thành Quỷ Dữ Cũng Sẽ Bảo Vệ Cho Con | Tập 1/5
01:10:15 
Truyện Ma : Mẹ | Tập 2/5 | Câu Chuyện Đầy Cảm Động Về Tình Mẹ Nguyễn Huy Diễn Đọc
02:18:34 
Truyện Ma : Mẹ | Tập 3/5 | Câu Chuyện Đầy Cảm Động Về Tình Mẹ Nguyễn Huy Diễn Đọc
03:27:08 
Truyện Ma : Mẹ | Tập 4/5 | Câu Chuyện Đầy Cảm Động Về Tình Mẹ Nguyễn Huy Diễn Đọc
04:35:26 
Truyện Ma : Mẹ | Tập 5 Kết | Câu Chuyện Đầy Cảm Động Về Tình Mẹ Nguyễn Huy Diễn Đọc

Truyện ma "Mẹ" là chuyện ma kể về một người mẹ có tấm lòng lương thiện. Yêu chồng yêu con và có căn mở phủ hầu đồng. Nhưng không may cô bị âm binh của một thế lực khác hãm hại và tự kết liễu mình bằng cách tự tử. Trước lần thoát chết bất thành, cô bị điều khiển đưa con gái đi dìm dưới ao gần nhà để chết cùng. Nhưng nhờ tình mẫu tử thiêng liêng nên thế lực đó đã không thể hại chết con gái cô ấy - cũng chính là người kể lại câu chuyện này.